Łukasz Fijołek przedstawił swoje spojrzenie pod kątem geometrii rynku oraz układów harmonicznych.

Zapraszam również do odwiedzenia serwisów:
http://www.fiboteamschool.pl/
https://www.fxparkiet.pl

Link bezpośredni: https://youtu.be/bKcdeagIIeI?t=4786

ZASTRZEŻENIE:
Treści przedstawiane w transmisji są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów
finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Autor nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej transmisji, ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszej transmisji.
Inwestycje w instrumenty CFD wiążą się z ryzykiem poniesienia straty mogącej przekroczyć depozyt początkowy.