Kalendarz i implikowana zmienność

Wzór na obliczenie procentowej zmiany wahań kursu na podstawie oczekiwanej zmienności (implikowanej zmienności) w terminie dnia oraz tygodnia:

Dla opcji O/N: wartość proc. dla ON / 15,87
Dla opcji 1W (tygodniowych): wartość proc. dla 1W / 7,21