26 października 2020

2. Techniczny Przegląd Rynków