17 października 2019

2. Techniczny Przegląd Rynków