W programie Start dnia w Rynkach Na Żywo sprawdzamy codziennie, jak inwestorzy z rynku opcji wyceniają zmienność na poszczególnych parach walutowych. Dodatkowo przyglądamy się popytowi na opcje PUT oraz CALL w różnych terminach zapadalności, co wskazuje na możliwe tendencje na rynku oraz obawy inwestorów.

LINK BEZPOŚREDNI