https://www.nekdsex.com
black splits brunette wife. sex stories i promised.
hot young amateur sucks and fucks in the jacuzzi. arab pussy endures sexy fucking.

Rekordowa liczba zarządzających uważa akcje za przewartościowane

Bank of America ML prowadzi comiesięczne badanie ankietowe wśród zarządzających funduszami inwestycyjnymi. Z tego badania wynika, że 44 proc. zarządzających uważa, że akcje są przewartościowane i jest to największy odsetek w historii badania (w maju wynosił on 37 proc.).

„Nadmierna wycena” na całym świecie zbiega się z wysokimi oczekiwaniami w odniesieniu do zysków spółek, co jest oznaką dużej wrażliwości rynku na jakikolwiek spadek zysków – podaje BofAML.

57 proc. inwestorów twierdzi, że spółki internetowe są drogie, a 18 proc. uważa, że powstała na nich bańka.

Największe „crowded trades” obserwowane w czerwcu to pozycja długa na Nasdaq (38 proc.), pozycja długa na europejskich akcjach (19 proc.), pozycja długa na amerykańskich i europejskich obligacjach korporacyjnych (14 proc.).

Pozycje inwestorów w gotówce wynoszą 5 proc. wobec 4,9 proc. w maju.

Jako największe zagrożenie zarządzający postrzegają zaostrzenie warunków kredytowych w Chinach (tak sądzi 31 proc. ankietowanych), krach na światowym rynku obligacji (18 proc.), opóźnienie w reformie podatków w USA (14 proc.).

64 proc. menedżerów uważa, że aby powstał rynek niedźwiedzie na giełdzie w USA, to rentowności 10-letnich obligacji Stanów Zjednoczonych muszą wzrosnąć do 3,5-4 proc. Podaje Bank of America ML.

phim sex mỹ
pron
wicked czech cutie spreads her spread slit to the special.