22 września 2018

Adam Rak – redaktor Comparic.pl – przybliża temat najciekawszych artykułów, które pojawiły się w ostatnim tygodniu. Szczególnie zwracamy uwagę na artykuły dotyczące nowych regulacji, działań prawnych, istotnych informacji branżowych czy nowości dla Klientów domów maklerskich czy firm brokerskich.

Linki do artykułów omawianych podczas dzisiejszej rozmowy:

Kanada oficjalnie uznała opcje binarne za nielegalne

https://comparic.pl/kanada-oficjalnie-uznala-opcje-binarne-za-nielegealne/

Żerowali na traderach. Zostali ukarani przez SEC

https://comparic.pl/zerowali-traderach-zostali-ukarani-sec/

TMS wprowadza ochronę przed ujemnym saldem i rachunek Connect Premium

https://comparic.pl/tms-wprowadza-ochrone-ujemnym-saldem/

Wystartował „World Investor Week” – edukacja i ochrona traderów

https://comparic.pl/wystartowal-world-investor-week-edukacja-ochrona-traderow/

Stało się! Niektórzy nie skorzystają już z MetaTradera

https://comparic.pl/stalo-sie-niektorzy-skorzystaja-juz-metatradera/

ZASTRZEŻENIE:
Treści przedstawiane w transmisji są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów
finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Autor nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej transmisji, ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszej transmisji.
Inwestycje w instrumenty CFD wiążą się z ryzykiem poniesienia straty mogącej przekroczyć depozyt początkowy.