Podczas tej rozmowy Aleksander Matusiewicz przedstawił obiektywny ranking kont IKE i IKZE opartych o banki i domy maklerskie.

RANKING IKZE z funduszami inwestycyjnymihttps://blog.targeto.pl/emerytura/ranking-z-ikze-funduszami-inwestycyjnymi/
RANKING IKE z funduszami inwestycyjnymihttps://blog.targeto.pl/emerytura/ranking-ike-z-funduszami-inwestycyjnymi-2018-dowiedz-sie-gdzie-zaprocentuje-twoja-prywatna-emerytura/

SPRAWDŹ TAKŻE KOMPENDIUM WIEDZY O EMERYTURZEhttps://blog.targeto.pl/emerytura/kompendium-wiedzy-o-ike-ikze/

LINK BEZPOŚREDNI.

ZASTRZEŻENIE:
Treści przedstawiane w transmisji są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów
finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Autor nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej transmisji, ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszej transmisji.
Inwestycje w instrumenty CFD wiążą się z ryzykiem poniesienia straty mogącej przekroczyć depozyt początkowy.