22 kwietnia 2019

Połowa roku już za nami. Z tego tytułu warto przypomnieć sobie, jakie korzyści dają rachunki maklerskie, oszczędnościowe czy też TFI w ramach kont IKE i IKZE.

Więcej informacji o produktach emerytalnych znajdziesz pod adresem: https://blog.targeto.pl/emerytura/

ZASTRZEŻENIE:
Treści przedstawiane w transmisji są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów
finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Autor nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej transmisji, ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszej transmisji.
Inwestycje w instrumenty CFD wiążą się z ryzykiem poniesienia straty mogącej przekroczyć depozyt początkowy.