https://www.nekdsex.com
black splits brunette wife. sex stories i promised.
hot young amateur sucks and fucks in the jacuzzi. arab pussy endures sexy fucking.

Ciekawy, ale nie bardzo ciekawy, przełom miesiąca

Zgodnie ze słowami Janet Yellen wygłoszonymi niedawno w Kongresie, a także tym co można było ostatnio przeczytać w „minutkach” FOMC, to mix danych o inflacji i z amerykańskiego rynku pracy w dużej mierze przesądzi o tym, czy już na marcowym posiedzeniu (14-15 marca) Fed zdecyduje  się kolejny raz podwyższyć stopy procentowe, czy też wstrzyma się do czerwca. Póki co marcowy termin wciąż jest w grze, aczkolwiek szanse na podwyżkę nie są duże.

W marcu wyjątkowo dane o bezrobociu i zatrudnieniu w USA zostaną opublikowane w drugi piątek miesiąca (inflację inwestorzy poznają w dniu posiedzenia). W tej sytuacji obecny tydzień będzie nieco mniej ciekawy niż inne tygodnie na przełomie miesiąca. Nie oznacza to jednak, że będzie nudno. Zostaną opublikowane zrewidowane dane nt. amerykańskiego PKB, a presję inflacyjną inwestorzy będą starali się ocenić na podstawie danych o PCE, a także odpowiednich subindeksów dla wskaźników PMI i ISM. Te ostatnie będą służyły też ocenie koniunktury w USA i na świecie (w tym w Polsce).

Ponadto w tygodniu rozpoczynającym się 27 lutego będą też publikowane wstępne szacunki lutowej inflacji dla niektórych gospodarek europejskich i całej strefy euro, co będzie wpływać na wspólną walutę. Będzie więc ciekawie, ale tak jak mówi tytuł, nie bardzo ciekawie.

Cały czas nie można zapominać o polityce. Zarówno tej amerykańskiej, jak i europejskiej. Z tego pierwszego punktu widzenia istotne będzie środowe wystąpienie prezydenta Trumpa w Kongresie. W drugim przypadku wciąż należy śledzić sondaże).

PONIŻSZE ZESTAWIENIE ZAWIERA NAJWAŻNIESZE WYDARZENIA TYGODNIA 27 LUTEGO – 5 MARCA 2017

 

PONIEDZIAŁEK, 27.02.2017

STREFA EURO: Koniunktura gospodarcza (luty)
USA:
Zamówienia na środki trwałego użytku wst. (styczeń)

WTOREK, 28.02.2017

JAPONIA: Produkcja przemysłowa, sprzedaż detaliczna (styczeń)
POLSKA: PKB fin. (IV kw.)
(Poznamy szczegółowy raport dotyczący polskiego PKB za IV kwartał 2016 roku, który wg wstępnych szacunków wzrósł o 2,7% R/R. Motorem napędzającym wzrost wciąż była konsumpcja, ale dużo istotniejsze było to w jakim stopniu odbiły inwestycje. Od tego będzie bowiem zależeć jak będą kształtowały się prognozy wzrostu na kolejne kwartały)
USA: PKB rew. (IV kw.)
(Oczekuje się korekty dynamiki PKB do 2,1% z wstępnie szacowanych 1,9%. Nie jest wykluczone, że wzrost będzie nieco lepszy, co mogłoby lekko wesprzeć dolara. Dane jednak nie przyniosą istotnego przełomu. Obecnie w centrum uwagi bowiem pozostaje inflacja i rynek pracy)
USA: Indeks Chicago PMI (luty)
USA: Indeks zaufania konsumentów (luty)
USA: Zapasy ropy wg API (tydzień)
ŚRODA, 01.03.2017

USA: Wystąpienie prezydenta Trumpa w Kongresie
(W ostatnich miesiącach Trump stał się jednym z głównych motorów napędzających rynki i jednym z podstawowych ryzyk. Dlatego środowe wystąpienie w Kongresie, które rozpocznie się o godzinie 03:00, może być jednym z ważniejszych wydarzeń. Szczególnie, gdyby skoncentrowało się ono na tak istotnym dla inwestorów temacie, jak reforma podatkowa)
JAPONIA, CHINY, POLSKA, NIEMCY, STREFA EURO, UK, USA: Indeksy PMI/ISM dla przemysłu (luty)
(Indeksy PMI i ISM dla sektora przemysłowego wciąż powinny pozostawać na wysokich poziomach, potwierdzając tym samym widoczne przyspieszenie gospodarcze. Inwestorzy szczególnie będą zerkać na dane z Chin, a także gospodarek, dla których nie zostały opublikowane wstępne szacunki tych indeksów. W przypadku danych z USA bardziej niż główne wartości mogą być obserwowane subindeksy cen)
NIEMCY:  Inflacja HICP (luty)
(W lutym oczekiwane jest przyspieszenie inflacji do 2,1% z 1,9% w Niemczech. To przekroczenie granicznego poziomu 2% może nieco ożywić w Niemczech dyskusję o inflacji, a więc i przy okazji dyskusję o przyszłej polityce monetarnej ECB. To zaś byłby potencjalny impuls do umocnienia euro)
USA: Dochody i wydatki Amerykanów (styczeń)
(W tym zestawie danych bardziej niż na dochody i wydatki Amerykanów, inwestorzy będą patrzyli na PCE, który jest przecież ulubionym wskaźnikiem inflacji Fed-u. W styczniu spodziewany jest jego wzrost o 0,2% M/M)
KANADA: Posiedzenie BoC
(Zmiana stóp procentowych w Kanadzie nie jest oczekiwana, ale wskazówki co do przyszłego kształtu polityki monetarnej będą istotne z punktu widzenia kształtowania się notowań CAD)
USA: Zapasy paliw (tydzień)
(Tradycyjnie ten raport, razem z wtorkowymi danymi API i piątkowymi o wieżach wiertniczych, będzie miał wpływ na kształtowanie się cen ropy)
USA: Beżowa Księga (marzec)

CZWARTEK, 02.03.2017

SZWAJCARIA: PKB (IV kw.)
(Dane o szwajcarskim PKB, które zgodnie z prognozami ma wzrosnąć o 0,4% K/K, rzucą nieco światła na tamtejszą gospodarkę i mogą mieć wpływ na notowania franka. Jeżeli jednak nie będzie dużego zaskoczenia to wpływ tych danych na notowania nie będzie duży)
STREFA EURO: Inflacja HICP (luty)
(Dane będą analizowane przez pryzmat przyszłych działań ECB. W lutym oczekuje się wzrostu inflacji w Strefie Euro do 2% z 1,8% R/R, przy stabilizacji inflacji bazowej HICP na poziomie 0,9% R/R. Im wyższa inflacja, tym droższe euro. I odwrotnie)
KANADA:
PKB (IV kw.)
USA: Wnioski o zasiłki dla bezrobotnych (tydzień)

PIĄTEK, 03.03.2017

JAPONIA: Inflacja CPI, bezrobocie, wydatki gospodarstw domowych (styczeń)
CHINY, NIEMCY, STREFA EURO, UK, USA: Indeks PMI/ISM dla usług (luty)
(Usługowe indeksy PMI/ISM, podobnie jak publikowane w środę indeksy przemysłowe, powinny pozostawać na wysokich poziomach. Podobnie będą też interpretowane)

PRZYGOTOWAŁ:

Marcin Kiepas
główny analityk Fundacji FxCuffs

phim sex mỹ
pron
wicked czech cutie spreads her spread slit to the special.